Svenska
Min kamera har blivit en del av mitt liv, den är som en extra familjemedlem.

Jag är en självlärd fotograf med säte i Helsingborg.


English:
My camera has become part of my life, it is like an extra family member.

I am a self taught photographer based in Helsingborg, Sweden.